Text Size

Boeken

2018
   Vertrouwen. 10 jaar Islamitische geestelijke verzorging. Hoofdredacteur. (Ministerie van Justitie en Veiligheid). 
2016
   De gekooide mens.Gevangenisstraf als doorleefde realiteit. Co-auteur. Red: Tom Daems e.a. (Leuven University Press).
2015
    Religious Diversity in European Prisons. Challenges and Implications for RehabilitationCo-author. Editors: Becci, Irene, Roy, Olivier (Eds.). (Springer InternationalPublishing Switzerland. 
2014
Wie is moslim? Geloof en secularisatie onder Westerse Moslims (Meinema).
2014
Imam behind Bars: A Case Study of Islamic Spiritual Care in Dutch Prison towards the Devolepement of a Professional Profile (Amazon).
2010
'Zakât en sadaka, meer dan een aalmoes', in: Erik Sengers en Bart Koet (red.) Chesed, diaconie, caritas, zakaat. 'Zorg voor de naaste' in Jodendom, Christendom en Islam (Ebubon).
2006
De moslim die ik ben. Notities over een rekelijk geloof, (Bulaaq).
2011
Islam in Nederland. Theologische bijdragen in tijden van secularisering (Boom)