Skip to main content

2011

 • ‘Ik kan niet eens aardappelen schillen’. Over wederkerige zorg. Inleiding bij het symposium ‘De kracht van zelfhulp en zelfzorg’ Jeroen Bosch Ziekenhuis, 19 september 2011.
 • Toespraak voor De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, rondetafelgesprek ter voorbereiding op een nog te plannen debat met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de nog te ontvangen kabinetsvisie over scheiding kerk en staat en grondrechten. 15 september 2011.
 • ‘Het vermeende verband tussen religie en geweld’, debat met Paul Cliteur naar aanleiding van zijn boek ‘Het monotheïstisch dilemma’, De Boskant Den Haag, 7 februari 2011.

2010

 • ‘Hanna Thamza’ (Berbers voor Opa Reuzin), inleiding over het belang van voorlezen en recensie van het boek ‘Moslimmetje spelen’ van Amina Sebbar, Venray, 17 april.
 • ‘Het vermeende verband tussen religie en geweld’, debat met Paul Cliteur naar aanleiding van zijn boek ‘Het monotheïstisch dilemma’, De Boskant, Den Haag, 7 februari.
 • ‘Moslim geestelijken en de rechtsstaat’, Directie Inburgering en Integratie, ministerie van Binnenlandse Zaken, 16 december.
 • ‘Islamitisch geestelijke verzorging, theorie en praktijk’, Faculteit Godgeleerdheid, Vrije Universiteit, 30 november.
 • ‘Islam en reformisme’, CREA, Universiteit van Amsterdam, 25 oktober.
 • ‘Islam en het Westen’ (cursus), voor Nederlandse Defensie Academie, 22 en 29 september.
 • I‘Inleiding over ‘Jongeren en religie, de participatie van de jeugd in de samenleving’, gehouden voor de geestelijke bedienaren die meedoen aan de inburgeringscursus aangeboden door het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie, Kontakt der Kontinenten, 29 januari.

2009

 • Gastcollege ‘Over de islamitische identiteit, doorwerking in de relatie tussen islam en politiek’, faculteit Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit, 14 december 2009.
 • Presentatie gehouden over ‘De verhouding tussen empirie en normativiteit’, studiedag Empirie en Normativiteit georganiseerd door de Leerstoelgroep Christelijke Ethiek en Spiritualiteit van het Departement Religiewetenschappen en Theologie, Universiteit van Tilburg, 8 december.

2008

 • Inleiding ‘Professionele vrijzinnigheid, Over aspecten van vrijzinnigheid in de islam’, voor het symposium ‘Nieuwe vrijzinnigheid’, georganiseerd aan de Universiteit Leiden, 5 april.

2006

 • Diner pensant met de Minister van Vreemdeling zaken en Integratie en betrokken ambtenaren over de rol van de imams en islamitische koepels in de Nederlandse samenleving, 12 december.
 • Lezing over antisemitisme, Remonstrantse broederschap Utrecht (studiedag) op 9 december.
 • Samen met Paul Cliteur het eerste exemplaar van het boek ‘De hel dat is de ander’ van Bart Brandsma in ontvangst genomen en becommentarieerd bij de presentatie op 18 mei (Nieuwspoort, Den Haag).
 • Gastspreker bij de oprichting van de Islamitische studentenvereniging El Menara aan de Universiteit van Tilburg, 11 mei.
 • Inleiding verzorgd onder de titel ‘Islam en integratie’ voor het symposium De parallelle samenleving, georganiseerd door Pinpoint en de Hoge School Den Haag op 27 april.
 • Inleiding verzorgd voor imams en moskeebestuurders in Amsterdam op 22 april, onder de titel ‘Is er een relatie tussen het mensbeeld in de islam en radicalisme’.
 • Een inleiding verzorgd voor medici, ziekenhuis geestelijke verzorgers en medewerkers van Donorvoorlichting op 20 april in Nieuwegein over orgaandonatie in de Islam.
 • Op verzoek van de Imamcommissie en de Dienst Geestelijke Verzorging meegewerkt aan de theologische onderbouwing van de Islamitisch geestelijke. Het document is in de vorm van een startnotitie op 11 april aan de Imamcommissie overhandigd.
 • Gastspreker in een bijeenkomst voor voornamelijk moslimjongeren over radicalisering, georganiseerd door Samenwerkingsverband Tunesiërs en Marokkanen, Nijmegen 24 maart.
 • Recensie van het boek van prof. dr. Hans Jansen ‘Van Jodenhaat tot zelfmoordterrorisme’, uitgesproken op een congres in de Rode Hoed, 23 januari.

2005

 • Vereniging Imams Nederland (VIN), deelname aan congres over de rol van de imam in het tegengaan van radicalisering en bevorderen van verdraagzaamheid’, 8, 9 en 10 december.

2001

 • Cursus ‘Islam in het leven van elke dag, de islamitische levenscyclus’, georganiseerd voor het Centrum voor Islam in Europa en de Vereniging voor Ontwikkeling en Emancipatie van Moslims, Gent, 10 november – 1 december.
 • Inleiding ‘Islam en identiteit in een multiculturele samenleving’, georganiseerd door de Democratische Vereniging van Marokkanen in Nederland afdeling Utrecht, 8 december.