Skip to main content

Dr. Mohamed Ajouaou, Nederlandse burger van Marokkaanse afkomst. Ik ben geboren op 21 mei 1968 in een dorpje in Beni Said. In 1975 verhuisde ik met mijn familie naar Al Aruit waar ik het basisonderwijs genoot. De middelbare school volgde ik in Nador, een stad 25 km noordelijker. In 1988 ben ik in Fes, 300 km zuidelijker gaan studeren. Mijn vader werkte als gastarbeider in Nederland van 1965 tot 1990. Ik zelf ben in 1991 naar Nederland gekomen. Ik ben vader van drie kinderen.

Professionele levensloop

 • 2011 – heden: Universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Sinds 2015 ook aan de KU Leuven.
 • 2007 – heden: Lid MT Dienst Geesteliijke Verzorging, Hoofd Islamitische geestelijke verzorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • 2012 – 2015: Sectieleider Centrum Islamitische Theologie, Vrije Universiteit Amsterdam.
 • 2006 – 2007: Senior beleidsmedewerker en -adviseur integratie bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.
 • 1998 – 2006: Tweedelijns Senior adviseur bij de provinciale steunorganisatie Zet Brabant (voorheen Prisma-Brabant).
 • 1997: Docent levensbeschouwelijke vorming aan het Coenecoop College.
 • 1994 – 1995: Jongerenwerker, sociaal-juridisch hulpverlener in Utrecht-West, Utrecht.

Academische vorming

 • 2013: Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), bekwaamheid in het wetenschappelijk onderwijs.
 • 2010: Doctoraat in Sociaal- en Religiewetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.
 • 1997: Eerstegraads lesbevoegdheid, Levensbeschouwelijke vorming aan de Universiteit Utrecht.
 • 1996: Master Sociaal-culturele opleiding, faculteit Godgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam.
 • 1990: Diplome des Etudes Universitaire Generale Filosofie aan de Universiteit Fes.
 • 1988: Baccalaureaat, Moderne letteren, Lycée Al Matar, Nador.

Opleidingen management en bestuur

Cursussen en trainingen

 • 2013: Leergang inspirerend presenteren, ROI.
 • 2002: Stemvorming en theater aan het Centrum voor de Kunsten, Eindhoven.
 • 2001: Beter presenteren aan de Hogeschool Rotterdam.
 • 2001: Adviesrapporten schrijven bij Vergouwen Overduin, Utrecht.
 • 1999: Training adviesvaardigheden bij Gijswijt in Utrecht.

Maatschappelijke nevenfuncties (zie ook hier)

Honors en Awards